Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Παροχή Υπηρεσίας για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων λήξης του Σχολικού έτους στις Σχολικές Μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης