Φόρμα αναζήτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συνοπτικός διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ