ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημήτρης Δημητρόπουλος (Πρόεδρος)
Δέσποινα Αϊβατζίδου - Ποριώτου
Μανώλης Κουτσογιαννάκης
Γιώργος Πέτρου
Γιώργος Οικονομίδης
Μαριάννα Ζούρου
Θανάσης Μήνας
Γιάννης Φίλανδρος
Χρήστος Τσουλουχάς

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Κων/να Γεωργοπούλου - Ξηρού (Πρόεδρος)
Δημήτρης Δημητρόπουλος
Δέσποινα Αϊβατζίδου - Ποριώτου
Νίκος Σπυρόπουλος 
Δημήτρης Τσεκούρας
Ηλίας Μοσχονάς
Ηλίας Μπάρμπας
Γιάννης Κεσκινίδης
Κατερίνα Ασημακοπούλου