Κ.Ε.Π - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Κ.Ε.Π 

Το Κ.Ε.Π στεγάζεται στον 1ο όροφο του Δημαρχείου και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες από 8π.μ - 8μ.μ και το Σαββάτο από 8π.μ - 2μ.μ

τηλ.: 213 2000285

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
τηλ.: 213 2000173, 276

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
τηλ.: 213 2000191, 276