Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Τηλέφωνα Διευθύνσεων και Τμημάτων 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Στ. Καραγιώργη 2, ΤΚ 14121 (Έναντι Ηλεκτρικού Σταθμού ΗΣΑΠ)
τηλεφωνικό κέντρο 213 2000100
e-mail: web@iraklio.gr

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
τηλ. 213 2000102, 213 2000106, FAX 210 2716637

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
τηλ.: 213 2000170

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
τηλ.: 213 2000266, 182

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
τηλ.: 213 2000133, 171

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
τηλ.: 213 2000118, 288

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
τηλ.: 213 2000212, 213, 215 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διευθυντής

τηλ. 213 2000149

 

Γραμματεία

τηλ. 210 2000250 

 

Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Κατασκευών

τηλ.: 213 2000152

Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών 
τηλ.: 213 2000160, 153, 154

Τμήμα Κτιριακών Έργων και Έργων Κοινοχρήστων Χώρων
τηλ.: 213 2000152

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Αδειοδότησης Εγκαταστάσεων
τηλ.: 213 2000115, 202

Τμήμα Υποδομών, Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
τηλ.: 213 2000137, 201, 203

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, FAX 2102849386,  15277

Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

Τμήμα Ειδικών Συνεργείων
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων 
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

Τμήμα Πρασίνου, Πολιτικής Προστασίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
τηλ.: 210 2849411, 210 2830374, 15277

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
τηλ.: 210 2716636, 210 2716948

Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας, Ισότητας των Φύλων και Απασχόλησης
τηλ.: 210 2716636

Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας 
τηλ.: 210 2794340

Κέντρο Εργοθεραπείας

τηλ. 2102835945

Κέντρο Οικογενειακής Προστασίας

τηλ. 210 2102835945

ΚΕΝΕΕ

τηλ. 210 2835228

Γραφείο Εθελοντών

213 2000188

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης
τηλ.: 213 2000118

Τμήμα Πολιτισμού 
τηλ.: 213 2000103,169,287,199

Τμήμα Αθλητισμού
τηλ.: 213 2000104,107

Σχολικές Επιτροπές 213 2000105

Λογιστήριο Πρωτοβάθμιας 213 2000179, Λογιστήριο Δευτεροβάθμιας 213 2000221

Τμήμα Βιβλιοθήκης
τηλ.: 210 2826276

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
τηλ.: 213 2000123, 162, 125

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Πρωτοκόλλου και Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων
τηλ.: 213 2000180, 192, 200

Γραφείο Υποστήριξης Θεσμικών Οργάνων
τηλ.: 213 2000180,192, 200

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
τηλ.: 213 2000128,130, 229, 236

Ληξιαρχείο
τηλ.: 213 2000127 (Ληξίαρχος), 268, 104. φαξ 2132000166


Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
τηλ.: 213 2000136, 135, 138, 237

Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμιση Εμπορικών Δραστηριοτήτων
τηλ.: 213 2000264, 206

Πρωτόκολλο

τηλ. 2132000214

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
τηλ.: 213 2000126

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 
τηλ.: 213 2000143, 208

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
τηλ.: 213 2000139, 117, 140, 241, 244

Γραφείο Κοιμητηρίου
τηλ.: 213 2000224

Τμήμα Ταμείου
τηλ.: 213 2000145, 146, 147, 148 

Τμήμα Προμηθειών
τηλ.: 213 2000242, 235, 110, 184

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ
τηλ.: 213 2000285

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
τηλ.: 213 2000173, 276

Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
τηλ.: 213 2000191, 276