Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Γραφείο Πρωτοκόλλου 
Σχετικά αρχεία:
Αίτηση βιβλιαρίου απορίας [0,30 MB]
Αίτηση διαγραφής κλήσης [0,31 MB]
Αίτηση ΤΑΠ [0,17 MB]
Γενική Αίτηση [0,16 MB]
Υπεύθυνη δήλωση [0,13 MB]

Φροντίζει για την παραλαβή, πρωτοκόλληση, συσχέτιση και διεκπεραίωση όλων των εξερχομένων και εισερχομένων εγγράφων, τα οποία και διανέμει στις υπηρεσίες του Δήμου.


Στο γραφείο πρωτοκόλλου οι δημότες μπορούν να κάνουν αιτήσεις για:
- Βιβλιάριο απορίας
- Διαγραφή κλήσης
- Τ.Α.Π.
- Γενικά προς τον δήμο