Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου στεγάζεται στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Ανάφης & Σαντορίνης μαζί με το Ειδικό Νηπιαγωγείο και  το 7ο  Δ.Σ. Ηρακλείου.

Είναι οργανικά 5/θέσιο, αλλά τα τελευταία χρόνια, λόγω των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών  λειτουργεί ως 6/θ. Το μαθητικό δυναμικό ποικίλει ανάλογα με τη χρονιά και κινείται ανάμεσα στους 25 και 30 συνολικά μαθητές ηλικίας από 7 έως 14 ετών.


Η συμπτωματολογία των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου αφορά κυρίως σε Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, Πολλαπλές Αναπηρίες και Νοητική Υστέρηση.

Πιο συγκεκριμένα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο φοιτούν:
- 17 μαθητές με αυτισμό – διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
- 8 μαθητές με βασική διάγνωση νοητική υστέρηση (Ν.Υ)
- 1 ένας μαθητής με πολλαπλές αναπηρίες.

Για τους μαθητές και τις μαθήτριες εφαρμόζονται εξατομικευμένα προγράμματα και προγράμματα μικροομάδων τα οποία εκπονούνται από τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου. Για τις διαφοροποιήσεις των προγραμμάτων καθώς και για την ομαδοποίηση  λαμβάνονται  υπόψη κυρίως το είδος της μαθησιακής ή άλλης δυσκολίας, οι  υπάρχουσες δεξιότητες  των παιδιών και η ηλικία τους.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται συνολικά  τα προγράμματα αφορά στις Βασικές Σχολικές Δεξιότητες όπως ανάγνωση, γραφή, προφορικός λόγος, και μαθηματικά, την Κοινωνική Προσαρμογή δηλαδή την κοινωνική συμπεριφορά, την προσαρμογή στο κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον και τις Δημιουργικές Δραστηριότητες δηλαδή την  αισθητική αγωγή, τη μουσική και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου όπως κολύμβηση και αθλητισμό.

 

Διεύθυνση: Ανάφης & Σαντορίνης, Ηράκλειο Αττικής
Τηλ.: 210 2716446