Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Δημοτικά Γυμναστήρια - Γήπεδα

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑ ΚΑΡΥΑΜΗ»
ΖΕΦΥΡΟΥ 21 & ΘΗΣΕΩΣ, 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2832049
Δραστηριότητες: ΜΠΑΣΚΕΤ, ΒΟΛΛΕΫ

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ & ΤΕΝΝΙΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ - ΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑ, 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2717193
Δραστηριότητες: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ, ΤΕΝΝΙΣ.

ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΚΥΜΗΣ)
ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 213 2000 104
Δραστηριότητες: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΛΑΠΟΥΤΑ 78, 14122 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2841111
Δραστηριότητες: ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ, ΑΕΡΟΒΙΚΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΗ & ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, PILATES, YOGA, ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, NEA TMHMATA ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΩ ΨΑΛΙΔΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ & ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗ, 14121 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ.: 210 2759104
Δραστηριότητες: ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ, ΑΕΡΟΒΙΚΗ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ, ΡΥΘΜΙΚΗ, AQUA AEROBIC, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, PILATES, YOGA, ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ – ΒΟΛΛΕΫ
- ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΠΟΜΠΟΤΙΝΟΥ, ΤΗΛ.: 210 2759104
- ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΛΩΝΙΩΝ (4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ), ΤΗΛ.: 210 2841111
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΗΛ.: 210 2759104
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ & ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ – ΤΗΛ.: 210 2832049
ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΙΘΑΙΡΩΝΟΣ - ΤΗΛ.: 210 2832049
- ΓΗΠΕΔΟ 5x5 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου: 72/01.04.2015 ΑΔΑ: 7ΗΛ7ΩΡ3-5ΝΖ

 

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΟΚανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, Κλειστών και Υπαιθρίων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και βασίζεται στον Πρότυπο Κανονισμό λειτουργίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δημοτικών και Κοινοτικών Χώρων Άθλησης της χώρας (ΦΕΚ 1362/τ.Β’/18-10-2001).

Μέσω της υλοποίησης του Κανονισμού, επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.

Η πολιτική του Δήμου Ηρακλείου Αττικής για τον Τομέα του Αθλητισμού συνοψίζεται στο ακόλουθο τρίπτυχο δράσεων:

1.Μύηση στις αθλητικές αξίες και τη σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία.

2.Μαζικός αθλητισμός για ενήλικες με στόχο τη διατήρηση και ανάπτυξη της σωματικής και ψυχικής υγείας.

3.Υποστήριξη του αγωνιστικού αθλητισμού μέσα από την ενίσχυση των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της πόλης μας.

ΟΔήμος έχει την κύρια ευθύνη για την υλοποίηση των δύο πρώτων στόχων ενώ ασκεί έναν υποστηρικτικό αλλά πολύπλευρο ρόλο στην υλοποίηση του τρίτου στόχου. Στην άσκηση αυτής της πολιτικής πρωταρχικός γνώμονας είναι ο πολίτης και ο σεβασμός προς τα χρήματά του τα οποία πρέπει να αξιοποιούνται με αξιοκρατικά κριτήρια και να επιστρέφουν με την μορφή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον ίδιο.

Ειδικότερα:

1.Για τα νέα παιδιά, με αφετηρία το δεδομένο ότι η καλλιέργεια των αξιών της ευγενούς άμιλλας στους ανθρώπους, αλλά και η διδασκαλία της τεχνικής των αθλημάτων ξεκινά από την παιδική ηλικία, λειτουργούμε καινοτόμα προγράμματα - δράσεις για την μύηση στις αθλητικές αξίες και τη σωστή σωματική και κινητική ανάπτυξη, τα οποία θα υποστηρίζονται από οργανωμένες

δημοτικές σχολές αθλημάτων. Οι σχολές αυτές καταλήγουν σε τμήματα επίλεκτων για παιδιά που θα συνεχίσουν στον αγωνιστικό αθλητισμό μέσα από τα Αθλητικά Σωματεία.

Ομάδες Στόχου: νηπιαγωγείο, δημοτικό, οικογενειακός αθλητισμός από το Δήμο.

2. Στους ενήλικες στόχος είναι η προσέλκυση στην άσκηση, καθώς και η διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας, στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που δύσκολα διαθέτουν. Για το σκοπό αυτό οι πολίτες υποστηρίζονται με οργανωμένα προγράμματα αθλητισμού υγείας, πρόληψης και διατροφής.

Ομάδες Στόχου: Εργαζόμενοι, άτομα άνω των 60, ΑΜΕΑ.

3.Τα αθλητικά σωματεία της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο, ενισχύονται με την παροχή αθλητικών εγκαταστάσεων για τον αγωνιστικό αθλητισμό, παιδιών ή ενηλίκων στα επίσημα πρωταθλήματα των ομοσπονδιών. Οι παροχές αυτές αποτελούν επιδότηση σε είδος με

ιδιαίτερα σημαντικά ποσά αφού το κόστος λειτουργίας μιας αθλητικής εγκατάστασης, το οποίο επωμίζεται εξ’ ολοκλήρου ο Δήμος είναι ιδιαίτερα υψηλό, συγκρινόμενο και με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου.

Ομάδες Στόχου: Γυμνάσιο, Λύκειο και ηλικίες 18-35.

Θεωρώντας βασική παραδοχή ότι ο συνδυασμός άσκησης και υγείας είναι ο η βάση μιας υγιούς πόλης, στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων αθλητικών δράσεων για τις οικογένειες και τους

 

 

μεμονωμένους κατοίκους της πόλης μας, δίνοντας την δυνατότητα πρόσβασης στις αθλητικές εγκαταστάσεις σε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό παιδιών και ενηλίκων.

Η οργάνωση εκδηλώσεων, επιστημονικών σεμιναρίων και αγωνιστικών συναντήσεων σε όλα τα αθλήματα και τους αθλητικούς τομείς είναι ένα από τα υποστηρικτικά μέσα άσκησης της αθλητικής πολιτικής του νέου Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, ανατίθεται στις αντίστοιχες υπηρεσίες (Διεύθυνση/Τμήμα/Γραφείο), όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους, την εφαρμογή μέρους ή συνόλου, των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΗΜΕΡΕΣ – ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν, καθημερινά, από Δευτέρα έως Σάββατο, τις ώρες από 07:00 έως 22:00.

Πιο συγκεκριμένα:

Το Κλειστό Γυμναστήριο “ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑ ΚΑΡΥΑΜΗ”, λειτουργεί από 07:00 έως 22:00, με περιθώριο παράτασης του χρόνου, κατά περίπτωση, μία ή δύο ώρες, εφόσον αγωνίζονται σ΄ αυτό επαγγελματικές ομάδες.

Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως τα: Ποδοσφαίρου 5Χ5, Τένις, Μπάσκετ κ.λ.π., από 09:00 έως 22:00, τηρουμένου του ωραρίου κοινής ησυχίας. Οι ώρες μπορούν να διαμορφωθούν ανάλογα, εφόσον προπονούνται σ΄ αυτά ομάδες αναγνωρισμένες από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, με απόφαση του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Οι αίθουσες Γυμναστικής και το Κολυμβητήριο, λειτουργούν από 07:00 έως 22:00

Τις Κυριακές και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν μόνο για τη διεξαγωγή αγώνων όλων των πρωταθλημάτων. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες διεξαγωγής των αγώνων.

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π. . . ή Ν.Π.Ι. ., αθλητικός φορέας (Ομοσπονδία, Ένωση, Σωματείο), ιδιωτικός φορέας και άτομο, που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής, απευθύνεται εγγράφως προς την αρμόδια Υπηρεσία, η οποία και απαντά σε κάθε αίτημα, μετά από σχετική ενημέρωση – έγκριση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου.

Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.

 

ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Τα αθλητικά Σωματεία/Σύλλογοι, που χρησιμοποιούν τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις για προπονήσεις και συμμετέχουν στα Τοπικά, Περιφερειακά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν δια των νομίμων εκπροσώπων τους το αίτημα για χρήση των χώρων, στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου.

Στην ίδια αίτηση δηλώνονται οι υπεύθυνοι των ομάδων, οι προπονητές με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή οι γυμναστές τους, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Σωματείο που υποβάλλει δήλωση για πρώτη φορά, επισυνάπτει στην αίτηση το καταστατικό του και τυχόν τροποποιήσεις του καθώς και πρόσφατη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του.

 

 

Τα Σωματεία υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε τροποποίηση στο καταστατικό τους ή στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου τους εντός δέκα (10) ημερών, από της λήψεως ή της δημοσιεύσεως των σχετικών αποφάσεων εγγράφως στην αρμόδια Υπηρεσία, καθώς και στην αρχή της κάθε αθλητικής περιόδου.

Οι Ενώσεις που καταρτίζουν τα προγράμματα αγώνων και διοργανώνουν τα διάφορα ανά ηλικιακή κατηγορία πρωταθλήματα, πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα – πρόγραμμα αγώνων εγγράφως, προς την αρμόδια Υπηρεσία.

Άτομα με ειδικές ανάγκες, μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο, υποβάλλουν ατομικά τα σχετικά αιτήματά τους.

2.Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος εξετάζει τα αιτήματα και σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς καθώς και τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας καταρτίζουν σχέδιο προγράμματος (δηλαδή κατανομή ωρών κατά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα), το οποίο υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση (άρθρο 9 ΦΕΚ 1362/τ.Β’/18-10-20011) και κατόπιν αποστέλλεται στα ενδιαφερόμενα Σωματεία και συγχρόνως αναρτάται στους αθλητικούς χώρους.

3.Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος επίσης ορίζει υπεύθυνους για την εφαρμογή των Προγραμμάτων του κάθε χώρου άθλησης, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία τους. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, ελέγχει την ορθή τήρησή του.

4.Σε εξαιρετικές ή απρόβλεπτες περιπτώσεις ή σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, ο δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος δύνανται να ματαιώνουν ή να τροποποιούν ώρες προπόνησης σωματείου.

5.Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσιακή μονάδα, φροντίζει ώστε σε κάθε αθλητική υποδομή, να υπάρχουν εκτός από τις ώρες προπονήσεων των Σωματείων και ώρες για προγράμματα Μαζικού – Λαϊκού Αθλητισμού, για ΑΜΕΑ καθώς και για μεμονωμένα άτομα, που δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο/Σύλλογο.

6.Οι αθλητικοί χώροι, μπορούν να διατίθενται, με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου, μετά από έγγραφο αίτημα των ενδιαφερομένων, σε δημόσιους φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων διαφορετικού χαρακτήρα. Με την ίδια απόφαση προσδιορίζεται και η καταβολή χρηματικού αντιτίμου, που καλύπτει τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης σύμφωνα με την εκάστοτε υπάρχουσα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του αντιτίμου χρήσης των αθλητικών χώρων του Δήμου.

7.Έλεγχος Χρήσης Χώρων.

α) Βιβλίο εισερχομένων.

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται Βιβλίο Εισερχομένων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Σε αυτό καταγράφονται οι ομάδες, αθλητές και γενικώς οι αθλούμενοι που κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους από αυτούς.

β) Βιβλίο Συμβάντων.

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε σχέση με την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τα αρμόδια όργανα του Δήμου προκειμένου αυτά να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους ή να επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις διατίθενται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των αναγκών των αθλητικών προγραμμάτων που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και στη συνέχεια για κάθε ενδιαφερόμενο με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

αθλητικά σωματεία της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για διεξαγωγή αγώνων στο πλαίσιο τοπικών, περιφερειακών ή πανελλήνιων διοργανώσεων,

αγωνιστικά τμήματα των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο για τις προπονητικές τους ανάγκες,

ακαδημίες των αθλητικών σωματείων της πόλης που είναι αναγνωρισμένα από την ελληνική πολιτεία και λειτουργούν εναρμονισμένα με το αθλητικό δίκαιο,

λοιποί συλλογικοί φορείς,

ιδιώτες.

Οχρόνος που διατίθεται στα αθλητικά σωματεία κατανέμεται σε αυτά με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Κριτήριο Α. Συντελεστής Βαρύτητας 60 %: Αριθμός αθλητών.

Οσυντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό εγγεγραμμένων μελών του αθλητικού

σωματείου.

Κριτήριο Β. Συντελεστής Βαρύτητας 30 %: Αγωνιστικές συμμετοχές αθλητών.

Ο συντελεστής καθορίζεται με βάση τον ενεργό αριθμό αθλητών που συμμετείχαν σε αγώνες κατά την προηγούμενη αθλητική περίοδο, στα επίσημα πανελλήνια και περιφερειακά πρωταθλήματα των οικείων ομοσπονδιών στις κατηγορίες παίδων, εφήβων, νέων ανδρών και ανδρών, καθώς επίσης και των κατηγοριών κορασίδων, νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών.

Κριτήριο Γ. Συντελεστής Βαρύτητας 10 %: Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητών.

Αφορά σε αθλητές ομαδικών η ατομικών αθλημάτων των σωματείων που έλαβαν διακρίσεις στα πρωταθλήματα που συμμετείχαν.

Λαμβάνεται Πρόνοια, κατά την κατανομή του χρόνου που διατίθεται στα αθλητικά σωματεία για την χρήση των δημοτικών αθλητικών χώρων, ώστε να υπάρχει μια καταρχήν ισορροπία αφενός μεταξύ ομαδικών και ατομικών αθλημάτων αφετέρου μεταξύ όλων των αθλημάτων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης όπου θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα των αθλητών που συμμετείχαν και θα επισυνάπτονται θεωρημένα αντίγραφα των φύλλων αγώνα.

2.Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του Αθλητικού Σωματείου όπου θα πιστοποιείται ο συνολικός αριθμός των αθλητών και θα περιέχει κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των αθλητών. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα πιστοποιεί την ακρίβεια τον στοιχείων επί ποινή αποκλεισμού του Αθλητικού Σωματείου από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου για τα προσεχή 3 έτη.

3.Βεβαίωση από τον γενικό γραμματέα της οικείας αναγνωρισμένης από την ΓΓΑ Αθλητικής Ομοσπονδίας ή Ένωσης σχετικά με την κατάταξη των ομάδων ή των αθλητών (ατομικά αγωνίσματα) που συμμετείχαν στις αντίστοιχες διοργανώσεις.

4.Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω στοιχεία ή προσκομισθούν με ελλείψεις ή εκτός προθεσμίας, το Αθλητικό Σωματείο θα αποκλείεται από την κατανομή ωρών για την προσεχή αθλητική περίοδο.

 

ΑΡΘΡΟ 7 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ – ΕΝΩΣΕΩΝ –ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΦΟΡΕΩΝ

ΚΑΙ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα Κλειστό Γυμναστήριο, Γήπεδο Ποδοσφαίρου, Αίθουσα Γυμναστικής, Κολυμβητήριο, υπαίθριο γήπεδο κ.λ.π., πρέπει:

 

 

1.Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή ή υπεύθυνο ομάδας. Απαγορεύεται ρητά η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και τα αποδυτήρια σε οποιονδήποτε που δεν έχει κάποια από τις προαναφερόμενες ιδιότητες. Εξαίρεση αποτελεί ο γιατρός/φυσικοθεραπευτής της ομάδας.

2.Η εμφάνιση όλων των αθλητών πρέπει να φέρει όλα τα κατάλληλα ή απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. αθλητικές φόρμες, κατάλληλα παπούτσια, μπάλες, σκουφάκια κ.λ.π.

3.Η συμπεριφορά όλων των εμπλεκομένων πρέπει να είναι κόσμια.

4.Οι προπονητές είναι υπεύθυνοι για τους αθλητές τους καθώς και για οποιαδήποτε ατυχήματα θα συμβούν κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή της παραμονής τους στους αθλητικούς χώρους και παραμένουν σ΄ αυτούς μέχρι την αποχώρησή τους. Το προσωπικό των αθλητικών χώρων ή οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί ή αιρετοί παράγοντες δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν ατυχήματα των αθλητών στη διάρκεια των προπονήσεών τους ή των αγώνων τους.

5.Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των οργάνων, χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία προπονητή.

6.Όταν εισέρχονται σε χώρους άθλησης, άτομα χωρίς αθλητική περιβολή που ανήκουν σε σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη της απομάκρυνσής τους έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός Συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο αρμόδιος υπάλληλος.

7.Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Σωματείου/Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε χώρου π.χ. για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων, μεταφορά - τοποθέτηση - μετακίνηση αθλητικών οργάνων κ.λ.π. τα οποία μετά το πέρας της χρήσης τους οφείλουν να τα επανατοποθετούν σε ασφαλή θέση ώστε να μην δημιουργείται κίνδυνος για τους αθλούμενους και το προσωπικό.

8.Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται, τα σωματεία πρέπει να απευθύνονται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας.

9.Τα Αθλητικά Σωματεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των χώρων άθλησης που χρησιμοποιούν και οφείλουν να παραδίδουν τον χώρο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.

10.Στην αρχή κάθε προπονητικής περιόδου, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι οι αθλητές έχουν εξετασθεί από γιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σε περίπτωση παρουσίας νέων αθλητών, πρέπει να ακολουθήσει συμπληρωματική δήλωση.

11.Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν προπονητές με πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οι οποίοι είναι νομίμως ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό φορέα.

12.Επίσης πρέπει να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας, των αθλητικών νόμων και του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται ποινή αποβολής τους από τον χώρο για μία προπόνηση με απόφαση Δημάρχου, σε δε περίπτωση υποτροπής για ένα μήνα και σε περίπτωση νέας υποτροπής για όλο το Αθλητικό έτος, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 8 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

1.Σε κάθε περίπτωση η χρήση του χώρου άθλησης, όπως και των οργάνων από αθλητές πρέπει να είναι η πρέπουσα, ώστε να μην προκληθούν φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά στις εγκαταστάσεις.

2.Οι εσκεμμένες ή μη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες αποκαθίστανται οπωσδήποτε με ευθύνη των υπαιτίων. Ειδικότερα ευθύνονται για την αποκατάσταση των φθορών, ενώ υποχρεούνται και στην προσωρινή αποβολή του αθλητή, προπονητή ή του παράγοντα από τις εγκαταστάσεις, με απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Ανάλογα με τις περιστάσεις, η ίδια τιμωρία επιβάλλεται και στο Σύλλογο που

 

 

ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή, θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμη και με επιβολή προστίμου ή και αποκλεισμό από την χρήση του χώρου το οποίο αποφασίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

3.Σε περίπτωση φθορών ή ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη βαρύνει τη διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση, τις ομάδες που αγωνίζονται, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάστασή τους, με δικές τους δαπάνες.

4.Για τις περιπτώσεις επιβολής κυρώσεων, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τον Δημοτικό Συμβούλιο. Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει γραπτώς την ένσταση ή την άποψή του.

5.Ο Δήμος φροντίζει για τη διατήρηση σε άριστη κατάσταση, το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων με την καθιέρωση ετήσιου τακτικού ελέγχου αυτών, από την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε εγκαίρως να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση αποκατάσταση φυσικών φθορών.

 

ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Κάθε Αθλητικό Σωματείο/Σύλλογος κ.λ.π., που προπονείται στο χώρο άθλησης έχει:

1.Το δικαίωμα χρήσης των αποδυτηρίων.

2.Το δικαίωμα χρήσης όλων των οργάνων, π.χ. μπασκετών, φιλέ, εστιών κ.λ.π., για να πραγματοποιήσει το πρόγραμμα προπόνησής του αλλά και την υποχρέωση της επιστροφής στη θέση τους.

3.Το προσωπικό δεν είναι αρμόδιο ούτε υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα (μπασκέτες, φιλέ του βόλεϋ, ταπί γυμναστικής, τέρματα κ.λ.π.), εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Σωματείου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, μετά το τέλος της προπόνησης ή του αγώνα, να ελευθερώσουν εντελώς το χώρο και να τον παραδώσουν στον αρμόδιο υπάλληλο στην κατάσταση που τον παρέλαβαν.

4.Δεν επιτρέπεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους. Το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων. Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών

εγκαταστάσεων γίνεται μετά από τον καθορισμό με την σχετική απόφαση του .Σ. του ύψους του αντιτίμου, που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και του ορισμένου χρόνου που γίνεται η παραχώρηση.

5. Το δικαίωμα χρήσης του χώρου για ανάρτηση διαφημίσεων, το διατηρεί ο Δήμος και μόνον σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του .Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 10 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1.Απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα, Πανελληνίου, Περιφερειακού, Τοπικού Πρωταθλήματος, επίσημου, φιλικού ή σχολικού, χωρίς την έκδοση Άδειας Αγώνα, από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα και ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών.

2.Η Άδεια πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί, τουλάχιστον επτά (7) ημέρες πριν την διεξαγωγή κάθε αγώνα, στην αρμόδια Υπηρεσία.

3.Απαραίτητος όρος διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα, είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού του Δήμου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Σε περίπτωση που δεν εργάζεται το προσωπικό του Δήμου, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων και γενικά η χρήση των αθλητικών χώρων του Δήμου.

4.Κατά τη διάρκεια των αγώνων και των προπονήσεων, υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον αγώνα τον αρμόδιο ιατρό-νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Στην αρχή κάθε αθλητικής περιόδου θα προσκομίζεται από τα

 

 

σωματεία, υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία εκπαιδευμένου προσωπικού για χορήγηση πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και αγώνων.

5. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος, να διαθέτει επαρκώς εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.

 

ΑΡΘΡΟ 11 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

1.Όλοι οι αγώνες, διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.

2.Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, φροντίζει να υπάρχουν σ΄αυτό, όλες οι προϋποθέσεις, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

3.Το γηπεδούχο Σωματείο, είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα μαζί με την άδεια αγώνων για το γήπεδο που χρησιμοποιεί σαν έδρα, στην αρμόδια Υπηρεσία και στην αντίστοιχη Αστυνομική Αρχή.

4.Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα, παραδίδονται στον υπεύθυνο κάθε Σωματείου/ Συλλόγου, μισή (1/2) ώρα πριν από κάθε αγώνα.

5.Με την έναρξη του αγώνα, εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

6.Σε περίπτωση κάποιας ζημίας σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λ.π., η είσοδος επιτρέπεται μετά την άδεια του παρατηρητή και της Γραμματείας του αγώνα και αφού ο αγώνας έχει διακοπεί.

7.Σε περιπτώσεις τάιμ-άουτ και άλλες που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο Σωματείο και όχι ο υπάλληλος, δηλ. το σκούπισμα γίνεται από άνθρωπο της γηπεδούχου ομάδας.

8.Την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχουν οι υπεύθυνοι των Σωματείων/Συλλόγων.

9.Την ευθύνη για την καθαριότητα του χώρου, κατά τη διάρκεια του αγώνα, έχει το γηπεδούχο Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1.Για τη διεξαγωγή αγώνων Ποδοσφαίρου, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες διεξαγωγής του άρθρου 10.

2.Τα αποδυτήρια παραδίδονται προς χρήση στους υπεύθυνους των Σωματείων, μία (1) ώρα πριν τον αγώνα, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τα ελευθερώσουν, μετά τη λήξη του αγώνα.

3.Η ευθύνη της χάραξης των γραμμών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορητά τέρματα, φορείο, κουβάδες νερό κ.λ.π., βαρύνει το γηπεδούχο Σωματείο.

 

ΑΡΘΡΟ 13 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1.Η είσοδος στο χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο, σε όσους έχουν σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα προκειμένου για κλειστούς χώρους και μόνον εφ’ όσον έχει προσκομισθεί στον αρμόδιο υπάλληλο η σχετική άδεια χρήσης του χώρου δεόντως υπογεγραμμένη από τον Δήμο.

2.Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων, γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό.

 

ΑΡΘΡΟ 14 ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Το ωράριο του προσωπικού ακολουθεί αυτό της λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, με κυλιόμενο, εναλλασσόμενο πρόγραμμα, σε βάρδιες πρωί – απόγευμα, εντός του πλαισίου που θέτουν οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, κατόπιν έγκρισης από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από εισήγηση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ειδικά για την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, των επίσημων αργιών και την περίοδο

 

 

του καλοκαιριού, το πρόγραμμα λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων θα διαμορφώνεται ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό των αδειών του προσωπικού.

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Απαγορεύεται η χρήση οινοπνευματωδών, σε όλους τους χώρους άθλησης.

2.Απαγορεύεται η κατανάλωση/χρήση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών, σε όλους τους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής, σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς χώρους άθλησης του Δήμου.

3.Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως.

4.Αν λειτουργεί κυλικείο, μόνο σε αυτό επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, υπεύθυνος δε για την καθαριότητα του χώρου είναι ο υπεύθυνος διαχειριστής του κυλικείου. Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων.

5.Απαγορεύεται το κάπνισμα, σε όλους τους ανοικτούς και κλειστούς αθλητικούς χώρους του Δήμου. Υπεύθυνοι για την τήρηση του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια των προπονήσεων αλλά και κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής αγώνων, εκτός από τους εκπροσώπους των Σωματείων είναι και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, με τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων.

6.Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ιδιο)σκευασμάτων, στους χώρους προπόνησης και τα αποδυτήρια.

7.Ο χώρος των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου δεν αποτελεί χώρο έκφρασης, μέσω αναρτήσεως ανακοινώσεων, πανό κ.λ.π.

Για να γίνει ανάρτηση στο χώρο οποιουδήποτε υλικού, θα πρέπει να έχει την έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

8.Το προσωπικό του χώρου άθλησης έχει κλειδιά για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π. Τα κλειδιά των αθλητικών χώρων φυλάσσονται στα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας. Κλειδιά παραδίδονται σε όσους έχουν δικαίωμα χρήσεως αθλητικών χώρων. Η κατοχή κλειδιών των αθλητικών χώρων από άτομα χωρίς σχετικό δικαίωμα ή εξουσιοδότηση επιφέρει ποινές του άρθρου 7 παρ. 12, του παρόντος κανονισμού.

9.Οι υπάλληλοι των Δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Σωματεία/Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες.

10.Καθήκον των υπαλλήλων κάθε Δημοτικού χώρου άθλησης, είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους τους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

11.Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές), καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του χώρου άθλησης, εξυβρίζουν ή και απειλούν, τότε ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

 

ΑΡΘΡΟ 16 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.Κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

2.Σε κάθε επί μέρους αθλητικό χώρο αναρτάται κανονισμός ορθής χρήσης του, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του χώρου και των αθλητικών δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν, ο οποίος συντάσσεται από τον υπεύθυνο του χώρου σε συνεργασία με τον/την προϊστάμενο/η της υπηρεσίας.

3.Η χρήση των εγκαταστάσεων από τα σωματεία, συλλόγους, τους αθλούμενους, τους επισκέπτες και τους θεατές, συνιστά αποδοχή ανεπιφυλάκτως όλων ανεξαιρέτως των όρων του παρόντος Κανονισμού και απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση χρήσης του χώρου είναι η έγγραφη αποδοχή από

 

 

τους χρήστες των ανωτέρω άρθρων.

4.Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται μόνιμα χώροι του Δήμου από Συλλόγους/Σωματεία κ.λ.π. υποχρεούνται οι φορείς αυτοί να ελευθερώσουν μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού τους χώρους που χρησιμοποιούν.

5.Ο παρόν Κανονισμός ισχύει από τη νόμιμη δημοσίευσή του.