Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Σχολικές Επιτροπές 
Σχετικά αρχεία:
Λειτουργία Σχολικών Επιτροπών [0,14 MB]

Οι σχολικές επιτροπές είναι τα νεοσύστατα νομικά πρόσωπα των δήμων που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» οι σχολικές επιτροπές που λειτουργούσαν μέχρι τώρα καταργήθηκαν και στην θέση τους δημιουργούνται δύο νέα νομικά πρόσωπα, η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περιλαμβάνει τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία και η Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα γυμνάσια και λύκεια. 

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας των σχολικών επιτροπών ορίζεται από τον Καλλικράτη σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που μπορείτε να δείτε στο σχετικό αρχείο


Τα Διοικητικά Συμβούλια  των σχολικών επιτροπών του Δήμου Ηρακλείου Αττικής είναι:
 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Παναγιωτακοπούλου Ασημίνα

Αντιπρόεδρος: Κουτσογιαννάκης Εμμανουήλ

Καρανικόλας Αντώνιος

Αρώνη Μαρία

Κεϊμπίνος Δημήτριος

Ζούνη Μαρία

Λυκούρας Βασίλειος

Ιωσηφίδου Φένια

Βρυώνης Κωνσταντίνος

Παμφύλου Ανδρέας

Μάρρας Σταύρος

Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Ψώμος Παναγιώτης

Μανώλας Ιωάννης

Σουρτζής Ευθύμιος


ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Σπυρόπουλος Νικόλαος

Αντ/δρος: Συνδουκά Ματίνα

Αγγελοπούλου-Λοβάτι Χρύσω

Ζούρου Μαρία

Πέτσας Κωνσταντίνος

Χαλκής Ηλίας

Σπηλιόπουλος Παναγιώτης

Ταβουλάρης ∆ημήτριος

Μιχαλόπουλος ∆ημήτριος

Φωτόπουλος Σωτήριος

Χρυσός Εμμανουήλ

Ιακωβίδης Αντώνιος

Γραμματικός Θεόδωρος

Γαλανάκος Αθανάσιος Κανλή Ευθυμία

Ασμακλή ∆έσποινα