Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Κέντρο Εργοθεραπείας 
Σχετικά αρχεία:
ELSITO “ΚΑΝΟΝΤΑΣ" ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ / DOING SOCIAL INCLUSION [9,07 MB]

Το Κέντρο Εργοθεραπείας λειτουργεί στα πλαίσια  της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής και αποτελεί πρωτοπόρα  και μοναδική δομή στον χώρο της  τοπικής αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα.

Απευθύνεται σε κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου  που αντιμετωπίζουν λειτουργικές δυσκολίες στην καθημερινή τους διαβίωση, στους οποίους προσφέρει προγράμματα Εργοθεραπείας, δωρεάν και ισότιμα. 


Το Κέντρο λειτουργεί με βάση την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα  και  παρέχει  τις  υπηρεσίες  του: 


Σε άτομα με κινητικές δυσκολίες που παρουσιάζουν δυσκολίες στην αυτόνομη διαβίωση, συνέπεια:  
- νευρολογικών διαταραχών  
- ορθοπεδικών προβλημάτων   
- ογκολογικών και αυτοάνοσων νοσημάτων  
 
Οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν:  
- την ανεξαρτητοποίηση του ατόμου στο  άμεσο περιβάλλον του
- την διατήρηση και βελτίωση της λειτουργικότητάς του
- την αποφυγή ατυχημάτων
- την πρόληψη δευτερογενών επιπλοκών
- την αποδοχή της ασθένειας ή του επιπέδου αναπηρίας
- την ενεργή συμμετοχή του ατόμου στους κοινωνικούς του ρόλους στην οικογένεια, στην εργασία, στην κοινότητα.

Ακόμη, το Κέντρο Εργοθεραπείας συνεργάζεται με αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου, ιατροκοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς και:
•    προτείνει εργονομικές λύσεις για την δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών χώρων
•    οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις, με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων σε θέματα υγείας, πρόληψης και κοινωνικού προβληματισμού
•    συμμετέχει στην ανάπτυξη ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου
•    υλοποιεί ευρωπαικά προγράμματα κοινωνικής πολιτικής

Στην Υπηρεσία  Εργοθεραπείας μπορούν να απευθύνονται γονείς, φροντιστές, 
επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, καθώς και τα ίδια τα άτομα  που χρήζουν  εργοθεραπευτικής παρέμβασης.

Για πληροφορίες  και ραντεβού:
Κέντρο  Εργοθεραπείας Δήμου Ηρακλείου  Αττικής
Δ/νση: Παπαϊωάννου 15-17
τηλ.: 210-2826924
e-mail: ergokapi@otenet.gr