Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση

Σύστημα Διαχείρισης Αιτημάτων

Από τον Οκτώβριο του 2012 λειτουργεί στο Δήμο μας το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων. Στο σύστημα καταγράφονται τα αιτήματα των δημοτών και προωθούνται αυτόματα στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

60496

τρόποι υποβολής αιτημάτων

Ο δημότης μπορεί να υποβάλλει τα αιτήματά του τηλεφωνικά στο 15277(με αστική χρέωση) και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου. Λαμβάνει έναν αριθμό αιτήματος με το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει την πορεία του αιτήματος του. του.

Καλέστε στο 15277 (με αστική χρέωση)

Όλα τα τηλεφωνικά αιτήματα καταχωρούνται από τους υπαλλήλους τους δήμου στο σύστημα. Κατά την διαδικασία καταγραφής, σας δίνεται ο αριθμός του αιτήματός σας έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα, άμεσης ενημέρωσης για την εξέλιξη του.

Σκοπός της τηλεφωνικής γραμμής είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών µέσω της άμεσης καταγραφής των αιτημάτων σε θέματα καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού, πλακοστρώσεων και πρασίνου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του από πλευράς Δήμου ώστε άμεσα να επιλαμβάνονται οι αρμόδιες υπηρεσίες

. Οι δημότες μπορούν να καλούν καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 14:00 με αστική χρέωση, για προβλήματα που αφορούν ενδεικτικά:
- Καθαριότητα (περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων/μπαζών)
- Ηλεκτροφωτισμό (αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων)
- Πλακοστρώσεις (επισκευή πλακών πεζοδρομίου)
- Πράσινο (περισυλλογή κλαδιών, κλαδέματα, καθαρισμός πλατειών

) Η Υπηρεσία καταγράφει τα στοιχεία και το αίτημα του πολίτη και στη συνέχεια το διαβιβάζει στην αρμόδια διεύθυνση του Δήμου για την διεκπεραίωσή του.

Καταχωρήστε ένα αίτημα διαδικτυακά *

* Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά ένα νέο αίτημα, να είστε συνδεδεμένος στο σύστημά μας.
Σύνδεση - Δημιουργήστε νέο λογαριασμό

Δημιουργείστε τον λογαριασμό σας και επωφεληθείτε από το διαδικτυακό σύστημα αιτημάτων. Καταχωρήστε τα αίτημά σας καθημερινά όλο το 24ωρο και παρακολουθήστε τα στάδια επίλυσής από το λογαριασμό σας σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, με την ολοκλήρωση του αιτήματος θα ειδοποιηθείτε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Στείλτε ένα αίτημα μέσω Fax

Μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο αίτημα μέσω Fax. Στείλτε το αίτημα σας στο 210 2716637 αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο σας, το είδος του αιτήματος και τη διεύθυνση που βρίσκεται το προς επίλυση θέμα και αυτό θα καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αιτημάτων.Ηλεκτρονικά Αιτήματα*

Καταχωρηστε ηλεκτρονικα τα αιτηματα σας.
παρακολουθηστε την πορεια επιλυσις τους

* Απαραίτητη προϋπόθεση για να υποβάλλετε ηλεκτρονικά ένα νέο αίτημα, να είστε συνδεδεμένος στο σύστημα μας.
Δημιουργήστε νέο λογαριασμό.

Από τον Οκτώβριο του 2012 στον δήμο Ηρακλείου λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων με σκοπό την εξασφάλιση της καλύτερης λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Πρασίνου.

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να υποβάλλετε ένα νέο αίτημα:

το διαχειριστικό περιβάλλον του Δημότη

Δημιουργήσαμε ένα απλό και εύχρηστο διαχειριστικό περιβάλλον για τους δημότες. Κύριος στόχος είναι να διευκολύνει και να απλοποιήσει τη διαδικασία καταχώρησης αλλά και παρακολούθησής των αιτημάτων.Το σύστημα προσφέρει τη δυνατότητα σε ένα αισθητικά ελκυστικό και καλοσχεδιασμένο περιβάλλον, ο δημότης να ακολουθήσει κάποια απλά βήματα για την καταχώρηση του αιτήματος του


Δημιουργία αυτόματου ηλεκτρονικού αρχείου με τα αιτήματα του κάθε δημότη


Αυτόματη ενημέρωση με email (σύντομα και με sms) κατά την ολοκλήρωση επίλυσης του αιτήματος.


Ακριβής χρόνος κατά τον οποίο ολοκληρώνεται κάθε στάδιο για καλύτερη παρακολούθησή του αιτήματος.


Εύκολη αναζήτηση στο αρχείο των αιτημάτων του χρήστη.


Δυνατότητα διαχείρισης και επεξεργασίας των στοιχείων επικοινωνίας του δημότη

τα 4 στάδια επίλυσης ενός αιτήματος

Κάθε φορά που αλλάζει το στάδιο κατά την επίλυση του αιτήματος, καταγράφεται με χρονοσφραγγίδα, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε κατάλληλα συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των υπηρεσιών του δήμου.

Νέo Αίτημα


Παραλήφθηκε


Σε επεξεργασία


Ολοκληρωμένο