Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός/μιας καθαριστή/καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό του 8ου και 10ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου Αττικής - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση