Δύο αναπηρικά αμαξίδια για τις ανάγκες της Τρίτης ηλικίας χάρη στις δωρεές των Ηρακλειωτών - δράση του Σώματος Εθελοντών του Δήμου - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση