Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ" - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση