Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ξεκινά ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής – στόχος η προώθηση της δια βίου μάθησης. - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση