Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Συμβουλευτικής Υποστήριξης σε θέματα λειτουργίας Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση