Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την εκπόνηση Μελέτης με τίτλο "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΗΣ-ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ, κ.λπ.)" - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση