Έγκριση διενέργειας κατάταξης σε πίνακα με σκοπό την πρόσληψη υπαλλήλων καθαριότητας για τον καθαρισμό Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων - Πρακτικό συνεδρίασης - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση