πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την απευθείας ανάθεση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για τους Παιδικούς Σταθμούς (ΟΠΑΚΜ) σε ότι αφορά τα είδη Ιχθυοπωλείου - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση