ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Μεταλλικών Κιγκλιδωμάτων και Δαπέδων Ασφαλείας σε Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου Ηρακλείου Αττικής» με Α.Μ. 85ΤΥ/2015 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση