ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ – ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση