Συγκρότηση μεικτής επιτροπής παράδοσης - παραλαβής αρχείου αδειών άσκησης επαγγελμάτων κομμωτών, κουρέων, τεχνιτών περιποίησης χεριών - ποδιών (Manicure/Pedicure) - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση