Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ – ΟΔΗΓΟΣ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση