Συζήτηση και έγκριση κανονιστικής απόφασης καθορισμού συντελεστή τελών χρήσεων πεζοδρομίων και πλατειών κοινόχρηστων χώρων 2012 - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση