ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος για την προμήθεια ειδών τροφοδοσίας για τις ανάγκες του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Μέριμνας για το χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης εως 31-07-2014) - ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πανω

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2000100     |     εγγραφείτε στο newsletter μας     |     επικοινωνία 94fm        
Αναζήτηση